Joh 6:60-69

Camilla Ljungberg predikar från Joh 6:60-69.