Den kämpande tron

Patrik Strand predikar från Efesierbrevet 6:10-18.