Missionskyrkan Bleket

Adress: Brondalsvägen 2, 471 96, Bleket
Telefon: 0304 – 67 53 20
Ordförande: David Johansson, 0705 67 53 08
Bankgiro: 5594 – 5554