Missionskyrkan Valla

Adress: Sörbyvägen 48, 471 72 Hjälteby
Ordförande: Niklas Andersson, 0735 20 99 97
Pastor: Joel Magnusson, 0739 16 14 16 eller mail
Bankgiro: 637-3872