Församlingen i Cunit

Sedan några år tillbaka har vi i Missionskyrkan på Tjörn kontakt och samarbete med en församling i staden Cunit i Spanien. Cunit är en mindre stad med cirka 12 000 invånare, som ligger vid kusten cirka fem mil söder om Barcelona. Församlingen startade i början av 2000-talet och har idag ungefär 100 medlemmar. De är en del av Equmeniakyrkans internationella kontakter och tillhör det spanska samfundet ”Fria Evangeliska” (FIDE). Församlingen leds av pastorsparet Isa och Fran Serrano-Cano (som ni ser på en bild nedan).

 

 

 

 

 

 

Församlingen hyrde tidigare en gudstjänstlokal, men flyttade sommaren 2016 till en ny, egen kyrka. Under hösten 2016 öppnades även möjligheten för församlingen att köpa ett fristående hus i närheten av kyrkan. Därigenom kunde man genomföra det som länge legat på församlingens hjärta – att ännu mer kunna sträcka sig ut till den sociala nöd och ensamhet man möter i Cunit. Huset invigdes under vårt besök hos församlingen i oktober 2017, en bild på huset visas nedan.

 

Huset kallas för Yireh, vilket betyder ”Gud förser”. I huset kommer ett gift par ur församlingen (Vicente och Yoshi) att bo och leda arbetet tillsammans med en mängd volontärer från församlingen. Med tiden kommer arbetet bestå av bl. a. att bjuda fattiga på frukost och lunch, servera kaffe på eftermiddagarna, erbjuda familjerådgivning, bedriva secondhand-försäljning och en mängd andra saker. Allt med syftet att i handling visa på Guds kärlek, men även att genom ord få berätta Evangeliets glada nyheter till människors frälsning.

Vartannat år under vecka 41 besöker vi församlingen i Spanien och vartannat år kommer de hit till oss på Tjörn. Under åren som gått har vi tydligt fått erfara att denna kontakt inte är planerad av människor utan av Gud. På så många områden och sätt har vi sett hur Gud har fört oss samman. För att vi behöver varandra, för att vi kan hjälpa varandra och för att vi kan berika varandra. Vi brukar säga – halvt på skoj och halvt på allvar – att vi inte är tre utan fyra församlingar i vår församlingskrets – Klövedal, Valla, Bleket och Cunit.

För att upprätthålla gemenskapen mellan våra besök bär vi varandra i förbön, vi håller kontakt via mail och WhatsApp och vi har varannan månad (torsdagkvällar kl. 19.00) gemensamma bönesamlingar (se datum i kalendern). I framtiden hoppas vi även kunna fira gudstjänst tillsammans via Skype.

Under åren som samarbetet pågått har vi gång på gång återkommit till den ömsesidighet mellan församlingarna som Paulus beskriver i 1 Kor 8:14-15: ”Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.

Vill du vara med och stötta församlingen?

Det finns åtminstone två sätt på vilka du kan vara med och stötta församlingen och deras arbete:

  • Var med och be!
  • Var med och ge!

Var med och be!

Be för församlingen och deras arbete – både i YIREH (”sociala huset”) och allt annat man står i som församling. Be om kraft och nåd över församlingsledning och pastorsparet Isa och Fran. Be att människor skall komma till tro genom deras arbete och de relationer man har.

Var med och ge!

All ekonomisk stöttning både till församlingen och dess sociala arbete är mer än välkommet. Man har en helt annan ekonomisk situation än oss i Sverige och får inget som helst ekonomiskt stöd från varken kommun eller liknande i det sociala arbetet.

Du kan sätta in pengar på Missionskyrkan i Vallas bankgiro: 637-3872, märk då inbetalningen med ”Cunit”.

Har du frågor om församlingen, deras arbete eller vår ”vänförsamlingskontakt” med dem är du välkommen att höra av dig till via mejl genom att klicka här