Upptäckten

Finns verkligen synden? Vem var Jesus och varför behövde han komma? Om det finns en Gud hur kan han då tillåta allt lidande? Har inte vetenskapen bevisat att det inte finns en Gud?

Läs mer

Fastan

”Men bara ett är nödvändigt…” Orden kommer från Jesus som är på besök hemma hos Marta och Maria. Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord medan Marta är helt upptagen med allt som skall göras i ordning. Därför undrar Marta  varför Jesus inte säger åt Maria att...

Läs mer