Ändring gudstjänst 14 april

Gudstjänsten i Valla på palmsöndagen (14 april) blir INTE – som det står i programbladet – en familjegudstjänst, utan vi får istället besök av Omid Pasbakhsh som predikar för oss utifrån 1 Pet. 2:13-17; temat är ”Att vara kristen idag”. Varmt välkommen!

Läs mer

Nattvardsandakter

Påsken är den kristna trons absoluta centrum och höjdpunkt. Det Jesus fullbordade på korset för snart 2000 år sedan är det allt kristet liv utgår från, grundas i och ständigt måste återkomma till. Evangeliet om Jesus Kristus är inte något vi bli färdiga med utan något vi ständigt behöver bli påminda...

Läs mer